PROZHE

دانلود تحقیق بررسی سیستمهای پشتیبان تصمیم (DSS)

دانلود تحقیق بررسی سیستمهای پشتیبان تصمیم (DSS)

دانلود تحقیق بررسی سیستمهای پشتیبان تصمیم (DSS)
×

دانلود تحقیق بررسی سیستمهای پشتیبان تصمیم (DSS)


توضیحات :

دانلود تحقیق بررسی سیستمهای پشتیبان تصمیم (DSS) با بهترین کیفیت در قالب word و قابل ویرایش که در 67 صفحه برای شما عزیزان گرداوری شده.امید است که مفید واقع شود.

چکیده : 

در دنياي امروز كه علم مديريت به سرعت در حال پيشرفت است، بدون استفاده از سيستمهاي اطلاعاتي نوين و تكنولوژي نمي توان مدير موفقي بود. از طرفي تنوع و پراكندگي سيستمهاي اطلاعاتي موجب پيچيدگي و عدم پايداري در تصميم گيري هاي مديران سازمان ها گرديده است. به منظور حل اين پيچيدگي، سيستم هاي اطلاعاتي در دو دسته كلي در ارتباط خاص و ارتباط عمومي با حوزه عملياتي تعريف مي شوند. سيستم هاي MIS و DSS از جمله سيستم هاي در ارتباط عمومي با حوزه عملياتي مي باشند كه هر يك نقش تعيين كننده اي در سلسله مراتب سازماني و فرآيند تصميم گيري مديران دارد. سيستم MIS اطلاعات مورد نياز براي مديريت يك سازمان را فراهم مي آورد و سيستم DSS داده ها، مدل ها، و ابز ار تجزيه تحليل داده را جهت كمك به تصميم گيري در شرايط غير معمول در سازمان ارائه مي نمايد. در اين مقاله، ضمن بحث در مورد فرآيند تصميم گيري مبتني بر هر مفهوم، ويژگيهاي آن، روابط و ارتباطات هر مفهوم براي فرايند تصميم گيري توصيف شده است. همچنين در پايان مدل ها و حوزه هاي تأثير گذاري به منظور مشخص نمودن وجوه تمايز اين دو سيستم در تصميم گيري هاي سازماني ارائه گرديده است.DSS به مديران در تصميمات استراتژيك كه ساختار نيافته يا نيمه ساختار يافته هستند كمك  مي كند ولي قضاوت و بينش تصميم گيري براي كنترل اين فرآيند مهم است كه به وسيله مديران انجام مي پذيرد. DSS از مدل ها براي بيان ساده واقعيتها، و روابط مابين متغيرهاي مهم در محيط خاص استفاده مي كند و به مديران اجازه مي دهد كه پاسخ هايي براي سوالات مبتني بر « چه مي شود اگر» بيابند.سیستم های تصمیم یار با پیشرفت تکنولوژی رایانه و دانش برنامه نویسی، در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 میلادی به وجود آمدند تا سازمان ها را در تحلیل مشکلات و ارائه نتایج راه حل های مختلف یاری کنند. سیستم های تصمیم یار از طریق به کارگیری  مدل ها و تحلیل آنها قادرند مسائل بسیار پیچیده را حل کرده و راه حل و نتیجه ارائه دهند.

فهرست مطالب :

چکیده 

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه

1-2 سیستم های تصمیم یار

فصل دوم: مفاهیم و تعاریف

2-1 مفهوم سیستم تصمیم یار 

2-2 سیستم پشتیبان تصمیم گیری  (DSS) چیست؟ 

2-3 مفاهیم اولیه 

2-4 روند تغييرات DSS   

2-5 انواع داده پردازی در DSS

2-5-1 بازیابی و تحلیل داده ها برای DSS 

2-5-2 سیستم های پژوهشی 

2-6 یک کاربرد DSS 

2-6-1 یک کاربرد  DSS  چیست ؟ 

2-7 ویژگی ها و قابلیت های  DSS 

2-8 مولفه های DSS 

2-8-1 زیر سیستم مدیریت داده 

2-8-2 زیر سیستم مدیریت مدل

2-8-3 زیر سیستم مدیریت مبتنی بر دانش 

2-9- زیر سیستم مدیریت داده 

2-9-1 پایگاه داده DSS 

2-9-1-1 پایگاه داده 

2-9-2-2 سازمان داده

2-9-2-3 استخراج 

2-9-3 سیستم مدیریت پایگاه داده 

2-10 زیر سیستم هاي مدیریت مدل 

2-11 عناصر داخلی DSS  

2-11-1 معرفی DSS در 4 فاز 

2-11-1-1 فاز هوشمندي 

2-11-1-2 فاز طراحی 

2-11-1-3 فاز انتخاب 

172-11-1-4 فاز اجرا 

2-12 مدیریت داده  data managment 

2-13 پایگاه مدل 

2-14 مدیریت مدل   Model managment 

2-15 بلوکهاي سازنده مدل و خط مشی ها 

2-16 دایرکتوري مدل 

2-17 سخت افزار DSS

2-18 چارچوب توسعه‌یافته DSS 

2-18-1 DSS داده‌محور 

2-18-2  DSS مدل‌محور 

2-18-3  DSS دانش‌محور 

2-18-4  DSS سند‌محور 

2-18-5  DSS گروهی و ارتباطات محور 

2-18-6  DSS درون سازمانی و برون ‌سازمانی 

2-18-7  DSS با عملکرد ویژه یا هدف عمومی 

2-18-8   DSS مبتنی بر وب 

فصل سوم: رده بندی های DSS

3-1 رده بندیهاي DSS 

3-1-1 رده بندي خروجی Alter 

3-1-2 رده بندی whinston و HOLsapple  

263-1-2-1 DSS  متن گرا 

3-1-2-2 DSS  پایگاه داده گرا 

3-1-2-3 DSS  صفحه گسترده گرا

3-1-2-4 DSS  حل کننده گرا 

3-1-2-5 Dss  قاعده گرا 

3-1-2-6 مرکب 

3-1-2-7 DSS  هوشمند 

3-1-2-8 DSS ویژه و سازمانی 

3-1-2-9 DSS ویژه (تک کاره) 

3-2 پشتیبان فردی، گروهی و سازمانی

3-2-1 پشتیبانی شخصی 

3-2-2 پشتیبانی گروهی 

3-2-3 پشتیبانی سازمانی

3-3 DSS منحصر به فرد در برابر یک سیستم پشتیبان گروهی (GSS) 

3-4 سیستم هاي سفارشی در برابر سیستمهاي آماده

3-5 DSS و وب 

3-5-1 توسعه DSS 

3-5-2 استفاده DSS 

3-6 پیکربندیهاي DSS 

3-7 زیر سیستم های  DSS 

3-8 دلایل استفاده از سیستم DSS 

3-9 اهداف سیستم DSS 

3-10 واسط کاربری 

3-11 اجزای DSS 

3-12 فرآیند DSS 

3-13 نرم افزار های گروه گرا (GroupWare) 

3-14 الگوریتم فرآیند پشتیبانی تصمیم گیری 

3-15  پنج مورد از خصوصیات سیستمهای DSS   

3-16  خصوصیات کلی سیستمهای تصمیم یار 

3-17  فناوریهای اصلی پشتیبانی از تصمیم 

3-18 تعیین چهارچوبی برای پشتیبانی از تصمیم 

فصل چهارم:ایجاد و توسعه DSS

4-1 مقدمه اي به ایجاد و توسعه DSS 

4-2 چرخه ایجاد نرم افزار سنتی 

4-3 مدیریت پروژه 

4-4 پروژه های تجارت الکترونیک و وب 

4-5 شکست در پیاده سازی پروژه 

4-6 روش های دیگر ایجاد و توسعه سیستم ها 

4-6-1 ایجاد موازی : یک روش سنتی 

4-6-2 روش های ایجاد سریع برنامه های کاربردی 

4-6-3 نمونه سازی 

4-6-3-1 نمونه سازی: شناسایی روش های توسعه وضعیت DSS 

فصل پنجم: سطوح فناوری و ابزار های DSS

5-1 سطوح فناوري و ابزارهاي DSS 

5-2 ابزارهاي اولیه DSS 

5-3 ابزار های مجتمع DSS 

5-4  DSS ویژه (کاربرد های DSS) 

5-5 ارتباط میان سه سطح 

5-6 پلتفورمهاي توسعه DSS 

5-7 استفاده از یک زبان نسل چهارمی (4GL) 

5-8 استفاده از OLAP با مخازن داده یا پایگاه داده وسیع 

5-9 استفاده از یک ابزار مجتمع توسعه  DSS (موتور یا مولد) 

5-10 استفاده از یک مولد DSS  با دامنه مشخص 

5-11 توسعه DSS با استفاده از روش های CASE 

5-12 توسعه یک  DSS پیچیده 

5-13 انتخاب ابزار توسعه 

5-14 انتخاب سخت افزار 

5-15 انتخاب نرم افزار 

5-16 انتخاب یک مولد 

5-17 استفاده مجدد از اجزاء 

5-18 DSS های ایجاد شده توسط تیم 

5-19 DSS های ایجاد شده توسط کاربران نهایی 

5-20 خطرات ایجاد شده توسط کاربران نهایی 

5-21 کاهش خطرات محاسبات کاربر نهایی 

5-22 در کنار هم قرار دادن  DSS ها 

5-23 گرایشات در پیاده سازی  IB/SSD 

فصل ششم: نتیجه گیری

6-1 نتیجه گیری 

منابع و مأخذ 

چکیده انگلیسی

نکته مهم : دوستان عزیز پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده می شود وهمچنین یک لینک دانلود دیگر به ایمیل شما ارسال می گردد.

پل ارتباطی ما با شما :

1-از طریق این ایمیل درخواست خود را به ما اطلاع دهید .

prozheh.filelar.com@gmail.com

2-از طریق این آدرس تلگرام با ما در تماس باشید.

https://telegram.me/prozheh_filelar

3-از بخش تماس با ما درخواست خود را ارسال کنید.

 

 

فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 67
قابل پرداخت : 5,500 تومان
توجه : پس از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت و همچنین به ایمیل شما ارسال خواهد شد، در صورت وجود هر نوع مشکل می توانید از طریق تماس با ما اطلاع رسانی نمائید

گزارش مشکل
انتشار: 05 بهمن، 1395    /    بازدید: 609

برچسب ها

کانال پروژه
folder98 facebook